Activiteiten

Hand in hand tegen racisme

Op 29 september organiseert Hand in Hand tegen racisme een antiracistische manifestatie in Antwerpen. De sociaal-culturele vormings- en actieorganisatie doet dit in samenwerking met een aantal partners. Deze manifestatie roept op tot het bannen van discriminatie op de arbeidsmarkt.  Ook vraagt ze de nieuwe gemeentebesturen om dringend werk te maken van de tewerkstelling van leden van etnisch culturele minderheden. Hiermee sluit de manifestatie aan bij de gemeentelijke campagne voor een antiracistisch tewerkstellingsbeleid (www.anti-racisme.be).

DeMens.nu neemt deel aan deze manifestatie en roept iedereen op om zaterdag 29 september om 13u30 te verzamelen op het Astridplein in Antwerpen, aan de ingang van de Elisabethzaal. Deze bevindt zich links van de ingang van de zoo.
De optocht vertrekt om 14u aan het Astridplein (voorkant Centraal Station).

Meer info over de betoging: Hand in hand tegen racisme

 

 

 

Actie tegen armoede en ongelijkheid op 30 september!

Het Waakzaamheidscomité voor de Democratie doet een warme oproep om mee te stappen in de betoging tegen armoede en ongelijkheid op 30 september in Brussel.

De manifestatie wordt georganiseerd door het Platform voor welvaart en tegen ongelijkheid, en protesteert tegen de ongelijkheid in onze samenleving. Het platform is samengesteld uit sociale organisaties die begaan zijn met de armoedeproblematiek en de socialistische, liberale en christelijke vakbonden en mutualiteiten.

Met de betoging wil het platform nationale actie voeren tegen diverse beleidskeuzes die de kloof tussen arm en rijk vergroten in plaats van die te verkleinen. De zwaksten betalen in onze maatschappij immers opnieuw de rekening van de crisis én de besparingsmaatregelen.

Daarom eist het platform kwalitatief en duurzaam werk voor iedereen, met een fatsoenlijk loon. Uitkeringen moeten ruimschoots boven de armoedegrens komen en blijven, en minstens bedragen bereiken die nodig zijn om te voorzien in de basisbehoeften, berekend volgens de budgetstandaarden.

Verder kant het platform zich tegen de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, pleit het voor toereikende pensioenen en versterkte en toegankelijke sociale rechten en diensten.

Vind je ook dat welvaart een recht is voor iedereen?  Kom dan op 30 september naar het Poelaertplein in Brussel. De betoging start om 13u en eindigt om 16u.
Meer info op www.welvaartvooriedereen.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijzinnige Trefdag

deGemeente.nu kiest voor seculier samenleven
23 juni 2012, 10u
Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13 2000 Antwerpen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen organiseert het Cultuurforum op zaterdag 23 juni 2012 een vrijzinnige trefdag over de scheiding van kerk en staat in de gemeentes. Aan de hand van een enquête, een voortraject van provinciale denkavonden én workshops in de voormiddag geeft de Trefdag de aanzet tot een witboek, dat ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen aan lokale politici en mandatarissen zal aangeboden worden. In dit witboek formuleert de vrijzinnige gemeenschap een aantal concrete aanbevelingen rond scheiding van kerk en staat op lokaal vlak en behandelt ze een aantal typische casussen waarop ze een antwoord geeft.

Tijdens de workshops wordt onder meer de vraag gesteld wat te doen met lege kerkgebouwen, of ambtenaren een hoofddoek kunnen dragen, of ziekenhuizen het recht hebben om euthanasie of abortus te weigeren…

Naast het denken staat er ook veel doen op het programma. Het Cultuurforum biedt volop gelegenheid om te netwerken. Beroepskrachten en vrijwilligers van de ganse vrijzinnige gemeenschap kunnen elkaar beter leren kennen en maken ook kennis met geïnteresseerde politici.

In de namiddag is het tijd voor een babbel tussen Dirk Verhofstadt en Paul Cliteur over het recent uitgebrachte boek Dirk Verhofstadt in gesprek met Paul Cliteur. Een zoektocht naar harmonie. Daarna wordt de nieuwe Prijs deMens.nu uitgereikt voor het beste non-fictieboek van de afgelopen twee jaar in de Nederlandse taal.

Voor de vrolijke noot tenslotte zorgt het optreden van Warre Borgmans en Jokke Schreurs. Achteraf is iedereen welkom voor een vriendschappelijk glas.

De vrijzinnige trefdag zal plaatsvinden tussen 9u en 17u op de campus van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Het Cultuurforum is een samenwerkingsverband tussen August Vermeylenfonds, deMens.nu, Maakbare Mens vzw, Hujo, Humanistische Vrijzinnige Vereniging, Oudstudentenbond VUB, Uitstraling Permanente Vorming vzw (UPV), Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen en Willemsfonds.

Meer info vindt u bij Björn Siffer op bjorn.siffer@h-vv.be, tel. 03 205 73 03, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen of op www.h-vv.be.

De inschrijving kost 10 euro voor leden van de betrokken organisaties, 15 euro voor niet-leden. Ze is pas definitief na storting op BE18 068061463065 met vermelding van “Vrijzinnige Trefdag”.

 

 

Abortion right

DeMens.nu, haar Franstalige zusterorganisatie Centre d’Action Laïque, de socialistische vakbond ABVV-FGTB en vele andere organisaties verenigden zich in een platform voor het recht op abortus in Europa.

Zij roepen de andere leden van het Waakzaamheidscomité voor de Democratie op om het platform te vervoegen en het charter te ondertekenen.

Waarom? Het recht op abortus en de vrijheid van vrouwen om een zwangerschap al dan niet voort te zetten, is een essentieel recht, dat niet in vraag mag gesteld worden.Toch is waakzaamheid nodig: in 2010 demonstreerden in België ongeveer 2000 mensen tegen het recht op abortus. In 2011 waren dat er bijna 3000. Overal ter wereld floreren zulke bewegingen. Bovendien erkennen sommige Europese landen het recht op abortus nog steeds niet (Ierland, Malta, Cyprus, Polen) of draaien de klok terug (Hongarije). In vele andere landen worden zwangerschapsonderbrekingen niet in optimale omstandigheden uitgevoerd.

De anti-abortusstroming kan marginaal lijken, maar het feit dat ze weerklank vindt in de media en in de parlementen, verschaft deze bewegingen invloed. Ze worden door machtige lobby’s georganiseerd en gesteund.

Deze situatie vraagt om verandering! Daarom werd een waakzaamheids- en actieplatform tot stand gebracht om het behoud van onze verworvenheden, het recht op abortus en de keuzevrijheid te garanderen.

Vindt u, als burger of als vertegenwoordiger van een vereniging/organisatie, deze bedreiging van het recht op abortus ook schokkend? Surf dan naar www.abortionright.eu en teken het charter. Verenigingen en organisaties kunnen lid worden van het platform.

Op 24 maart vond een bijeenkomst voor het recht op abortus in Europa plaats op het Poelaertplein (Brussel). Ziehier enkele sfeerbeelden.

 

 

 

Onderdak

Buiten vriest het dat het kraakt, maar nog steeds brengen daklozen en asielzoekers de nacht door op straat. Dit terwijl er in onze grote steden zoveel leegstaande gebouwen te vinden zijn. Het Waakzaamheidscomité voor de Democratie roept daarom de gemeenten op om opvang te creëren.

Het comité baseert zich daarvoor op de acties ondernomen tijdens de bezetting van de Place Gaucheret (Schaarbeek) door dakloze Roma in oktober 2011. Burgers interpelleerden toen de gemeenteraad en eisten onderdak voor de Roma op basis van de wet Onkelinx van 1993. Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid om gebouwen die al meer dan zes maanden leegstaan op te vorderen om er daklozen te huisvesten. De eigenaar krijgt dan een vergoeding.

Alle leden van het comité worden aangemoedigd om burgers te mobiliseren, opdat opnieuw een interpellatie kan plaatsvinden. Op deze manier verplichten de inwoners van de gemeenten de politieke verantwoordelijken om zich over deze kwestie uit te spreken en het dossier te behandelen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Hieronder vindt u enkele artikels uit de media:

- La Dernière Heure, 31 janvier 2012: “Appliquer la loi Onkelinx”
- La Libre Belgique, 31 janvier 2012: “Réquisitionner des logements”

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>