Opvangcrisis

Terwijl het vriest dat het kraakt, dolen daklozen en asielzoekers, waaronder families met kinderen, ‘s nachts door de straten. De opvangcrisis slaat hevig toe. Hotels openen hun deuren. In kazernes, scholen, OCMW’s, opvangcentra en zelfs bij mensen thuis worden veldbedden opgesteld. Crisisbeleid, alweer. Voor de vierde winter op rij moeten noodmaatregelen mensen beschermen tegen de vrieskou. Maar waren blijven de structurele hervormingen?