Over het comité

Het Waakzaamheidscomité voor de Democratie is een pluralistisch comité. Onder zijn leden telt het comité de koepels van de Belgische vrijzinnigen, deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen) en haar Franstalige tegenhanger Centre d’Action Laïque. Maar ook de socialistische en liberale vakbonden, net als een aantal Nederlandstalige en Franstalige organisaties uit het middenveld, sloten zich hierbij aan.

Op 3 oktober 2011 ondertekenden volgende organisaties het manifest van het Waakzaamheidscomité voor de Democratie in het Huis van de Parlementsleden: ABVV, ACLVB, Centre Libéral d’Action et de Réflexion sur l’Audiovisuel (CLARA), Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), Femmes prévoyantes socialistes, Ligue des Droits de l’Homme, Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten, Neutrale Ziekenfondsen, Présence et Actions Culturelles (PAC) en Territoires de la Mémoire.

Hun grootste bekommernis? Waken over het duurzaam welzijn van iedere mens. Door middel van campagnes, open brieven aan politici en opiniestukken in de kranten bepleit het comité een aanhoudend engagement voor de vrijwaring en de versteviging van onze sociale verworvenheden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>